berki timea
Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973

 

       bibliográfiák   » Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
    év 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1942 1943 1953 1956 1958 1969 1971 1973
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  345 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-345

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Önálló kiadványok

Date nouă despre epidemia de ciumă din 1742-43 în Ardeal. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 30 martie 1933. Universitatea "Regele Ferdinand I. Din Cluj, Facultatea de Medicină şi Farmacie. Tipografia "Grafic Record", Cluj, 1933

Egészségügyi tanácsadó az erdélyi magyar nép számára. [Kiáltó Szó könyvei 2.sz.] Kiáltó Szó kiadása, Cluj-Kolozsvár, 1934

Dr. Jancsó Béla és Dr. Kacsó László: A szoptató anya és gyermeke. [Hasznos Könyvtár 2. sz. Egészségügyi sorozat 1. füzet.] ÁGISZ Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya, Braşov-Brassó, 1935

Az emberiség jóltevői. Harc az ember legapróbb, de legveszedelmesebb ellenségei ellen. [Hasznos Könyvtár 14. sz. Egészségügyi sorozat 5. füzet] ÁGISZ Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya Braşov-Brassó, 1936

Irodalom és közélet. Cikkek, esszék, tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973

Tanulmányok

Baudelaire, Romain Rolland, Expresszionizmus, A művészet lélektani és társadalmi jelentősége. Versek, elbeszélések, tanulmányok Tizenegy fiatal erdélyi írótól. Kolozsvár, 1923

Nemes és nemzetes Berzsenyi Dániel. Nyugat és Újság (pünkösdi szám) Budapest, 1926. augusztus 1. 19.évf. 15. sz. 222-228. p. 9-10.

Zsigmond báró. Nyugat Budapest, 1926. november 1. 19.évf. 21. sz. 682-686. p.

Bolyai Jánosról szóló könyvészet. III. rész. Bolyai János élete és műve. Bukarest, 1953. n. n.

Fordítás

Nicolae Bălcescu válogatott munkái. Fordította Kelemen Béla, a nyersfordítást Jancsó Béla végezte, n. n., Bukarest, 1956

Cikkek, kisebb közlemények

Mikszáth Kálmán I. Remény, Kolozsvár, 1920. december 1. I. évf. 2. sz. 10-15. p. [Irodalomtörténeti tanulmány]

Mikszáth Kálmán II. Remény, Kolozsvár, 1920 I. évf. 12-16. p. [Irodalomtörténeti tanulmány]

Beethoven. Remény, Kolozsvár, 1921. február 1. II. évf. 33-36. p. [Zenei-közéleti cikk]

A mi hitünk. Remény, Kolozsvár, 1921. február 1. II. évf. 3-4. sz. 61-62. p. [Társadalompolitikai tanulmány]

Két látás. Előre, 1922. január15. I-III. sz. [Irodalomtörténeti tanulmány]

Színház: Szép Ernő: Jávai mese. Molière ünnep. Előre, 1922. február 1. 7-8. sz. 15-16. p. [Színi kritika]

A mai és a holnapi Szabó Dezső. Előre, , 1922. február 15. III. sz. [Irodalomtörténeti tanulmány]

Budapesti színházi levél. Előre, 1922. április 1. VI. sz. 7-10. p. [Tudósítás ]

Az Előre programjához. Előre, 1922. május 1. 7-8. sz. 30-31. p. [Társadalompolitikai tanulmány]

Hevesi Sándor: 1514. Előre, 1922. május 1. 7-8. sz. 25-26. p. [Színi kritika]

Kultúra-könyvtár. Anatole France. Brandes tanulmánya. Előre, 1922. május 15. 9. sz. 13-14. p. [Könyvismertetés]

Szabó Dezső újabb elbeszélései /"Félj és egyéb elbeszélések"/. Pásztortűz, Kolozsvár, 1922.július 1. VIII.évf. 26. sz. 713-716. p. [Könyvismertetés]

Romain Rolland. Stefan Zweig életrajza a Kultura-könyvtárban. Pásztortűz, Kolozsvár, 1922. augusztus 26. VIII.évf. 34. sz. 253-254. p. [Könyvismertetés, vitairat]

A Bethlen-kollégium 300 éves jubileuma. Pásztortűz, Kolozsvár, 1922. október 15. VIII. évf. 41. sz. 477-479. p. [Tudósítás]

Gruzda János. Keleti Újság, Kolozsvár, 1922. október 18. [Tudósítás]

Ady Endre. "Haladjunk!" Irodalmi és művészeti diáklap, Kolozsvár, 1922. október 31. 4. sz. 11-15. p. [Tudósítás]

Révész Béla könyve Adyról. Pásztortűz, Kolozsvár, 1922. december 10. VIII.évf. 48. sz. 699-701.p [Könyvismertetés]

Révész Béla könyve Adyról. Hunyadvármegye, Déva, 1922. december 16. 46. évf. 50. sz. 1-2. p. [Könyvismertetés]

Az új Karinthy. Keleti Újság, Kolozsvár, 1922. december 24. 24-25. p. [Irodalomtörténeti tanulmány]

Élet és irodalom. Vasárnap, Kolozsvár, 1922. december 24. II. évf. 52. sz. 15. p. [Közéleti cikk]

kapcsolódó
» Jancsó Béla életrajza
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék